Svaz tělesně postižených v ČR z.s. je samostatnou nezávislou organizací, která pomáhá zajišťovat potřeby a zájmy svých členů. Svaz tělesně postižených v ČR, je občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a ve své činnosti se řídí Stanovami STP v ČR, o.s. schválenými na mimořádném sjezdu v roce 2008 s následnými úpravami, naposled 29. 10. 2012.

Naše místní organizace Svazu tělesně postižených v Novém Jičíně (dále jen MO STP) byla zaregistrována v roce 2002 jako nástupnická organizace Sdružení zdravotně postižených s přídavkem v názvu „s klubem SPCCH“, od roku 2007 již bez tohoto přídavku v názvu a sdružuje občany postižené tělesně a postižené civilizačními chorobami města Nový Jičín, jeho městských částí Bludovice, Žilina, obce Libhošť, obce Starý Jičín a jeho m. č. Vlčnov a Starojická Lhota, obce Bartošovice s m. č. Hukovice, městyse Suchdol n. Odrou a obce Šenov u Nového Jičína. Ke konci roku 2012 jsme měli evidováno celkem 283 členů, z nichž bylo 157 s příslušností ve Svazu tělesně postižených a 126 s příslušností ve Svazu postižených civilizačními chorobami.

Cílem činnosti naší organizace je hájit specifické potřeby a zájmy členů, bez ohledu na rozsah jejich zdravotního postižení. Náplní činnosti naší organizace je programová péče o členskou základnu, která spočívá v tvorbě a uskutečňování činnosti v oblasti ozdravné, kulturně-společenské, poznávací i informační. Naše organizace je ve své činnosti finančně závislá na příspěvcích členské základny, dotaci města Nový Jičín formou Grantů a na finančních darech fyzických a právnických osob.

Výbor organizace se touto cestou obrací na fyzické i právnické osoby s laskavou žádostí o poskytnutí finančního daru, který by sloužil především na částečné krytí nákladů na uskutečňování rekondičních ozdravných pobytů. Za vše co pro nás uděláte, můžeme poskytnout prezentaci loga nebo názvu Vaší firmy-společnosti a to ve vývěsní skřínce organizace v centru města, při konání velkých akcí nebo rovněž na těchto svých webových stránkách. Za Vaši finanční pomoc předem upřímně děkujeme.

Činnost organizace finančně podporuje město Nový Jičín formou Grantů.